PAKETI

V

SILVER

- SNIMANJE OD POČETKA DO KRAJA SVEČANOSTI.
- VIDEO SPOT.
- FOTO SESSION I FOTO U CRKVI/MATIČNI.
- ALBUM SA CCA 100 FOTOGRAFIJA, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U.
- FULL HD SNIMANJE + STICK

SILVER EXTRA

- SNIMANJE OD POČETKA DO KRAJA SVEČANOSTI.
- VIDEO SPOT.
- FOTO SESSION, FOTO OKUPLJANJA I FOTO U CRKVI/MATIČNI.
- ALBUM SA CCA 150 FOTOGRAFIJA.
- FULL HD SNIMANJE + STICK

- POKLON: UOKVIRENA POVEĆANA FOTOGRAFIJA SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U.

GOLD

- SNIMANJE I FOTO OD POČETKA DO KRAJA SVEČANOSTI.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO SESSION
- ALBUM SA CCA 200 FOTOGRAFIJA ILI FOTO BOOK UZ DOPLATU.
- FULL HD SNIMANJE + STICK

- POKLON: UOKVIRENA POVEĆANA FOTOGRAFIJA, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U.

GOLD EXTRA

- SNIMANJE I FOTO OD POČETKA DO KRAJA SVEČANOSTI.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO SESSION, ALBUM SA CCA 250 FOTOGRAFIJA (FOTO BOOK UZ DOPLATU).
- FULL HD SNIMANJE + STICK

- POKLON: UOKVIRENA POVEĆANA FOTOGRAFIJA, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, 100 KOM SLIKA ZA ZAHVALNICU, MALI ALBUMI ZA KUMOVE ILI RODITELJE.

GOLD EXCLUSIV

- SNIMANJE SA 2 KAMERE OD OKUPLJANJA DO IZLASKA IZ CRKVE/MATIČNOG.
- U SALI 1 KAMERA.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO OD POČETKA DO KRAJA.
- FOTO SESSION, ALBUM SA CCA 250 FOTOGRAFIJA (FOTO BOOK UZ DOPLATU).
- FULL HD SNIMANJE + STICK

- POKLON: UOKVIRENA POVEĆANA FOTOGRAFIJA, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, 100 KOM SLIKA ZA ZAHVALNICU, MALI ALBUMI ZA KUMOVE ILI RODITELJE.

PLATINUM

- SNIMANJE SA 2 KAMERE OD OKUPLJANJA DO KRAJA SVEČANOSTI.
- VIDEO KRAN U SALI.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO OD POČETKA DO KRAJA.
- FOTO SESSION, ALBUM SA CCA 250 FOTOGRAFIJA (FOTO BOOK UZ DOPLATU).
- FULL HD SNIMANJE + STICK

- POKLON: UOKVIRENA POVEĆANA FOTOGRAFIJA, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, 100 KOM SLIKA ZA ZAHVALNICU, MALI ALBUMI ZA KUMOVE I RODITELJE, SNIMANJE IZ ZRAKA (SAMO FOTO SESSION).

EXCLUSIV

- SNIMANJE SA 2 KAMERE OD OKUPLJANJA DO KRAJA SVEČANOSTI (FULL HD).
- VIDEO KRAN U SALI.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO OD POČETKA DO KRAJA. 2 FOTOGRAFA DO SALE.
- FOTO SESSION, ALBUM EXCLUZIV SA CCA 250 FOTOGRAFIJA (FOTO BOOK UZ DOPLATU).

- POKLON: FOTOGRAFIJA NA PLATNU, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, 100 KOM SLIKA ZA ZAHVALNICU, MALI ALBUMI ZA KUMOVE I RODITELJE ILI MALI FOTO BOOK-OVI UZ DOPLATU. SNIMANJE IZ ZRAKA FOTO SESSION I KOD KUĆE.

PREMIUM

- SNIMANJE SA 2 KAMERE OD POČETKA DO KRAJA (FULL HD).
- VIDEO KRAN U SALI.
- VIDEO SPOTOVI.
- FOTO OD POČETKA DO KRAJA SA 2 FOTOGRAFA.
- FOTO SESSION ISTI ILI DRUGI DAN.
- VJENČANI ALBUM PREMIUM SA CCA 300 FOTOGRAFIJA ILI FOTO BOOK UZ DOPLATU.

- POKLON: FOTOGRAFIJA NA PLATNU, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, SLIKE ZA ZAHVALNICU I UVEĆANE SLIKE ZA RODITELJE I KUMOVE, MALI ALBUMI ZA KUMOVE I RODITELJE ILI MALI FOTO BOOK-OVI UZ DOPLATU, UKRASNA KUTIJA ZA BOOK. SNIMANJE IZ ZRAKA FOTO SESSION, KOD KUĆE I CRKVA.

PREMIUM EXTRA

- SNIMANJE SA 3 KAMERE OD POČETKA DO KRAJA (FULL HD).
- 2 VIDEO KRANA U SALI.
- VIDEO SPOTOVI.
- SNIMCI IZ ZRAKA.
- FOTO OD POČETKA DO KRAJA, 2 FOTOGRAFA.
- FOTO SESSION ISTI ILI DRUGI DAN,
- VJENČANI ALBUM PREMIUM SA CCA 300 FOTOGRAFIJA ILI FOTO BOOK.

- POKLON: FOTOGRAFIJA NA PLATNU, SVE FOTOGRAFIJE NA USB-U, SLIKE ZA ZAHVALNICU, POVEĆANE SLIKE ZA RODITELJE I KUMOVE, MALI ALBUMI ZA KUMOVE I RODITELJE ILI MALI FOTO BOOK-OVI, UKRASNA KUTIJA ZA ALBUM ILI BOOK.

DODACI

- FOTOGRAFIJA ZA ZAHVALNICU
- MAGNETI SA FOTOGRAFIJOM
- ALBUMI MALI ZA KUMOVE/RODITELJE
- FOTOGRAFIJA NA PLATNU 70X50
- BOOK VELIKI CLASIK 30X40- BOOK MALI
- SNIMANJE IZ ZRAKA
- FULL HD SNIMAK NA USB-U
- FOTO SESSION DAN PRIJE ILI POSLIJE VJENČANJA (OSIM PREMIUM I PREMIUM EXTRA)
- FOTO USLUGA
- VIDEO USLUGA S JEDNOM KAMEROM
- DOPLATA ZA EXCLUZIV/PREMIUM FOTO ALBUM
- ŠALICE SA FOTOGRAFIJOM
- TROŠKOVI PRIJEVOZA PO DOGOVORU
* NAVEDENI DODACI SE NE NAPLAĆUJU U ONIM PAKETIMA GDJE SU NAVEDENI KAO SASTAVNI DIO PAKETA.
* NAPOMENA: SNIMANJE IZ ZRAKA SE VRŠI AKO DOZVOLJAVA VRIJEME I AKO NEMA SIGURNOSNIH ZAPREKA !